Δημοσιευμένα Θέματα κοντά στο πνεύμα των Πανελλαδικών 2017

Βιολογία – Πανελλαδικές 2017

Στις 14 Ιουνίου 2017 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας και προωθήθηκαν στο Facebook του Φροντιστηρίου τρία Διαγωνίσματα Βιολογίας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών. Το αναρτημένο Διαγώνισμα Βιολογίας (με σειρά Νο 87) περιείχε το θέμα Γ2 το οποίο είναι «αντίστοιχο» με το θέμα Γ3 της Βιολογίας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στις Πανελλαδικές 2017.

Επίσης τις 12 Απριλίου 2017 το Φροντιστήριο «Δικαιουλάκος Βασίλειος» δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ελευθερία»:
Το θέμα Γ3 το οποίο είναι «αντίστοιχο» με το θέμα Δ3, β της Βιολογίας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών στις Πανελλαδικές 2017.

 

Μαθηματικά – Πανελλαδικές 2017

Στις 24 Μαΐου 2017 το Φροντιστήριο «Δικαιουλάκος Βασίλειος» δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ελευθερία»:
Τα θέματα Β2 και Β3 τα ζητήματα των οποίων είναι «αντίστοιχα» με τα θέματα Γ1 και Γ2 των Μαθηματικών Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Οικονομίας & Πληρ/κής στις Πανελλαδικές 2017

Έκθεση – Πανελλαδικές 2017

Στις 23 Φεβρουαρίου 2017 το Φροντιστήριο «Δικαιουλάκος Βασίλειος» δημοσίευσε στην εφημερίδα «Ελευθερία»:
θέμα Έκθεσης- Έκφρασης Γ΄Λυκείου για τα ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ και μάλιστα με τη μορφή ΟΜΙΛΙΑΣ που ζητήθηκε σήμερα στο εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 2017