21 Νοεμβρίου 2015

Θεωρία – Φύλλα Εργασίας – Διαγωνίσματα Φυσικής

Α’ Λυκείου

 1. Σημειώσεις Φυσικής 1
 2. Σημειώσεις Φυσικής 2
 3. Θέση-Μετατόπιση-Ταχύτητα 1
 4. Θέση-Μετατόπιση-Ταχύτητα 2
 5. Επιτάχυνση
 6. Επιτάχυνση 1
 7. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση
 8. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 2
 9. Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση 3
 10. Ευθύγραμμη Ομαλά Μεταβαλλόμενη Κίνηση
 11. ΕΟΜΚ
 12. Τριβή
 13. Έργο Δύναμης – ΘΜΚΕ
 14. Δυναμική Ενέργεια

Β’ Λυκείου

 1. Οριζόντια Βολή
 2. Ορμή 1
 3. Ορμή 2
 4. Ορμή 3
 5. Ορμή 4
 6. Αρχή Διατήρησης της Ορμής
 7. Ομαλή Κυκλική Κίνηση
 8. Νέστορας βασιλιάς της Πύλου και καμπυλόγραμμη κίνηση
 9. Ορμή – Κυκλική Κίνηση
 10. Διαγώνισμα – Κυκλική
 11. Κυκλική Κίνηση
 12. Κεντρομόλος Δύναμη
 13. Διαγώνισμα στο Στατικό Ηλεκτρισμό
 14. Δυναμικό

Γ’ Λυκείου

 1. Kύμα 1
 2. Ρευστά 1
 3. Ρευστά 2
 4. Ρευστά 3
 5. Ρευστά 4
 6. Διαγώνισμα Ταλαντώσεων
 7. Διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις
 8. Διαγώνισμα στις Ταλαντώσεις 2
 9. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής
 10. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής 2
 11. Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής 3
 12. Επανάληψη στη Μηχανική Στερεού
 13. Απαντήσεις στα Διαγωνίσματα Λιβάνη