21 Νοεμβρίου 2015

Εξατομικευμένη προετοιμασία!

→Η διδασκαλία στο Φροντιστήριο περιλαμβάνει:

 • Παράδοση της θεωρίας, η οποία γίνεται βάσει σχεδίου μαθήματος ενιαίο για όλα τα τμήματα.
 • Υποδειγματική λύση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων με την συμμετοχή των μαθητών για την εμπέδωση των νέων εννοιών και την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης.
 • Ανάθεση εργασιών για το σπίτι.
 • Το επόμενο μάθημα ξεκινάει με έλεγχο των εργασιών και λύση των αποριών που προέκυψαν.

→Τα Ενισχυτικά μαθήματα

 • Για τον απόλυτο συντονισμό της ύλης σε όλα τα τμήματα έχουμε καθιερώσει τα ενισχυτικά μαθήματα που γίνονται τις Κυριακές σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε τμήματος.

→Διαγωνίσματα

Σκοπό έχουν να γίνει:

 • Ο έλεγχος της εμπέδωσης της ύλης που διδάχτηκε.
 • Η επανάληψη.
 • Η απόκτηση εμπειρίας και η ανάπτυξη στις γραπτές εξετάσεις.
 • Τα διαγωνίσματα διορθώνονται από τους καθηγητές και οι βαθμοί καταχωρούνται στον έλεγχο του μαθητή.
 • Στο Φροντιστήριο το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων είναι καθορισμένο από την αρχή της χρονιάς και περιλαμβάνει:
 • Εξηντάλεπτα τεστ, Τρίωρα επαναληπτικά διαγωνίσματα – Προσομοιώσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

→Βιβλία – φυλλάδια

Τα φυλλάδια, γράφονται από τους πιο έμπειρους καθηγητές του φροντιστηρίου και διανέμονται δωρεάν.

 • Oι σημειώσεις του Φροντιστηρίου μας, καρπός πολύχρονης διδακτικής πείρας, αποτελούν βασικά “εργαλεία” της διδασκαλίας και συμβάλλουν στη μεθοδική κατανόηση της ύλης αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών.Τα φυλλάδια, γράφονται από τους πιο έμπειρους καθηγητές του φροντιστηρίου και διανέμονται δωρεάν.
 • Οι σημειώσεις του Φροντιστηρίου μας, καρπός πολύχρονης διδακτικής πείρας, αποτελούν βασικά “εργαλεία” της διδασκαλίας και συμβάλλουν στη μεθοδική κατανόηση της ύλης αλλά και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών.