Διατήρηση Ορμής

1. Η ΑΔΟ σε πλαστική κρούση. Δραστηριότητες. Τα σώματα Σ1και Σ2 συγκρούονται κεντρικά και μετά την κρούση αποτελούν συσσωμάτωμα. Το Σ1 έχει μάζα 1 και ταχύτητα 1, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη του Σ2 μεταβάλλονται με τα χειριστήρια. Υπολόγισε τις τιμές της ορμής και της κινητικής ενέργειας για διάφορες τιμές της μάζας και της ταχύτητας. Ενεργοποίησε Διαβάστε περισσότερα για Διατήρηση Ορμής[…]

Ομαλή Κυκλική Κίνηση

Μελέτη κυκλικής κίνησης Δραστηριότητες. Στην προσομοίωση φαίνεται αντικείμενο που εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση. Μπορείς να αλλάξεις την περίοδο της κίνησης, να δώσεις τιμές στην ακτίνα και να εμφανίσεις το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας σε δεξιόστροφη ή αριστερόστροφη κίνηση. 1. Υπολόγισε την περίοδο της κίνησης με τη βοήθεια του t. Ενεργοποίησε το πλαίσιο ‘Τ’ για να Διαβάστε περισσότερα για Ομαλή Κυκλική Κίνηση[…]

Οριζόντια βολή

Μελέτη οριζόντιας βολής Δραστηριότητες. Στην προσομοίωση φαίνεται αντικείμενο που εκτοξεύεται από την κορυφή κτιρίου. 1. Παρατήρησε τις κινήσεις στις οποίες μπορεί να αναλυθεί. 2. Αν διπλασιαστεί η ταχύτητα βολής, θα επηρεαστούν η διάρκεια της κίνησης και το βεληνεκές; 3. Όταν το ύψος του κτιρίου είναι 80m είναι και το βεληνεκές 80m. Αν το ύψος είναι Διαβάστε περισσότερα για Οριζόντια βολή[…]