Μεταβαλλόμενη

1. Μεταβαλλόμενη Κίνηση Δραστηριότητες. Στην εικόνα φαίνεται η κίνηση ενός σώματος μεταξύ των θέσεων 0 και 24 για διάρκεια 3sec. Υπολόγισε τη μέση ταχύτητα για όλη τη διάρκεια της κίνησης, καθώς και κατά τη διάρκεια του 1ου του 2ου και του 3ου δευτερόλεπτου της κίνησης. Μπορείς να υπολογίσεις την ταχύτητα τις στιγμές 1sec, 2sec και Διαβάστε περισσότερα για Μεταβαλλόμενη[…]

Ομαλή Κίνηση

  Δραστηριότητες. 1. Οι ρυθμιστές τοποθετούνται σε τυχαίες τιμές. Ξεκίνα την προσομοίωση. Αφού το αντικείμενο περάσει και το κόκκινο σημείο, σταμάτησε τη. Σημείωσε τις τιμές θέσης χρόνου. Υπολόγισε: Α. την ταχύτητα του αντικειμένου. Β. την θέση που βρισκόταν τη στιγμή 0. Ενεργοποίησε το πλαίσιο ‘απαντήσεις’. Συμφωνούν οι τιμές με αυτές που υπολόγισες; 2. Επανάλαβε τη Διαβάστε περισσότερα για Ομαλή Κίνηση[…]