29 Νοεμβρίου 2015

Παλαιότερες Δραστηριότητες

drastiriotites

1

Επίσκεψη στην Πάτρα

2

Επίσκεψη στην Πάτρα

 3

Επίσκεψη στην Πάτρα

4

Επίσκεψη στην Πάτρα

 5

Εκπαιδευτική Εκδρομή στο CERN

6 Μουσική Συναυλία για τα γλυπτά
του Παρθενώνα
 7Μουσική Συναυλία για τα γλυπτά
του Παρθενώνα
8 Μουσική Συναυλία για τα γλυπτά
του Παρθενώνα
 9Επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών 10 Επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών
 11Επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών 12 Επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών
 13Επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών 14 Επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών
 15 Επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών 16 Επίσκεψη στην Εθνική Εστία Επιστημών
  17
  Εκδήλωση του Φροντιστηρίου με θέμα “Το μήλο και το Κουάρκ” με ομιλητή τον φυσικό Ανδρέα Κασσέτα