Ομαλή Κίνηση

 

Δραστηριότητες.

1. Οι ρυθμιστές τοποθετούνται σε τυχαίες τιμές. Ξεκίνα την προσομοίωση. Αφού το αντικείμενο περάσει και το κόκκινο σημείο, σταμάτησε τη. Σημείωσε τις τιμές θέσης χρόνου.
Υπολόγισε:
Α. την ταχύτητα του αντικειμένου.
Β. την θέση που βρισκόταν τη στιγμή 0.
Ενεργοποίησε το πλαίσιο ‘απαντήσεις’.
Συμφωνούν οι τιμές με αυτές που υπολόγισες;

2. Επανάλαβε τη δραστηριότητα 1 αφού μεταβάλλεις τη θέση των ρυθμιστών.

3. Τι μορφή περιμένεις να έχει το διάγραμμα θέσης-χρόνου;
Α. Ευθεία παράλληλη με τον άξονα του χρόνου.
Β. Ευθεία που περνά, πάντα, από το (0,0).
Γ. Ευθεία με κλίση ως προς τον άξονα του χρόνου.
Δ. Καμπύλη.
Σημείωσε τη σωστή απάντηση.
Ενεργοποίησε το πλαίσιο x(t).
Συμφωνεί η μορφή με αυτή που πρόβλεψες;

4. Από το διάγραμμα υπολόγισε ξανά την τιμή της ταχύτητας.

 

Στην προσομοίωση εμφανίζεται ένα μικρό όχημα που κινείται, ομαλά. Μετρώνται η θέση του και η στιγμή που περνά από το μπλε και το κόκκινο σημείο. Οι θέσεις των σημείων μεταβάλλονται με τους ρυθμιστές x1 και x2, ενώ με τον x0, η θέση που βρισκόταν τη στιγμή 0. Χρησιμοποήσε τα χειριστήρια start stop restart για εκκίνηση διακοπή και επανεκκίνηση της προσομοίωσης και τους ρυθμιστές για να ελέγξεις τις τιμές της θέσης και της ταχύτητας του κινητού.