Οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ

του Στράτου Στρατηγάκη

Δόθηκε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας
για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Ως προς το θέμα της πρόσβασης στα ΑΕΙ τα νέα μέτρα,
όπως το διπλό μηχανογραφικό, θα εφαρμοστούν στους μαθητές που θα συμμετάσχουν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022 και μετά, εκτός από τον ορισμό της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.), που θα εφαρμοστεί από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021.
Οι αλλαγές είναι οι εξής:

1. Ορίζεται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) που υπολογίζεται
ως εξής:

α. Υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των υποψηφίων
σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου.

β. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων.

γ. Ο μέσος όρος των 4 μαθημάτων πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή,
που μπορεί να πάρει τιμές από ένα εύρος τιμών που ορίζει το Υπουργείο Παιδείας
και μας είναι άγνωστο αυτή τη στιγμή. Κάθε τμήμα αποφασίζει ποιο συντελεστή θα
ορίσει από τις επιτρεπόμενες τιμές. Δηλαδή κάθε τμήμα μπορεί να έχει
διαφορετικό συντελεστή.

δ. Το γινόμενο του μέσου όρου των μέσων όρων των 4 μαθημάτων
επί το συντελεστή που ορίζει το κάθε τμήμα θα μας δίνει την Ε.Β.Ε., που μπορεί
να είναι διαφορετική για κάθε τμήμα.

Αν ένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει μόρια ίσα ή μεγαλύτερα της
Ε.Β.Ε. δεν μπορεί να δηλώσει το τμήμα στο Μηχανογραφικό του Δελτίο. Αν συγκεντρώνει
περισσότερα μόρια από την Ε.Β.Ε., τότε μπορεί να δηλώσει το τμήμα και η
εισαγωγή του θα κριθεί από το συνολικό αριθμό μορίων που θα συγκεντρώσει στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις. Η Ε.Β.Ε. θα ισχύει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκέιων
και των ΕΠΑ.Λ. αλλά και για τα ειδικά μαθήματα και για τις πρακτικές δοκιμασίες
των ΤΕΦΑΑ και για τις επαναληπτικές εξετάσεις.

Από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022 θα υπάρχουν οι εξής
αλλαγές:

1. Κάθε τμήμα μπορεί να επιλέγει τους δικούς του συντελεστές
βαρύτητας στα 4 μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή στο τμήμα. Δεν μπορεί
ο συντελεστής κάθε μαθήματος να είναι μικρότερος του 20%. Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα
Μαθηματικών μπορεί να ορίσει μεγάλο συντελεστή στα Μαθηματικά και τον ελάχιστο,
το 20% δηλαδή, στη Χημεία που δεν σχετίζεται με τις σπουδές των Μαθηματικών.
Αντίστοιχα το τμήμα Χημείας μπορεί να έχει μεγάλο συντελεστή στη Χημεία και μικρότερο
στα Μαθηματικά. Αυτό είναι μια καλή προσπάθεια για να αμβλυνθούν κάποιες από τις
αδικίες που υπάρχουν στα απαιτούμενα μαθήματα για την πρόσβαση σε κάποια
τμήματα.

2. Δεν θα υπάρχει παλαιό και νέο σύστημα ποτέ ξανά. Όλοι οι υποψήφιοι
που θέλουν να εξεταστούν ξανά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θα εξετάζονται μαζί με
τους τελειόφοιτους υποψηφίους, στην ίδια ύλη και τα ίδια θέματα.

3. Καθιερώνεται το Μηχανογραφικό σε δύο φάσεις. Στην πρώτη
φάση μπορούν οι υποψήφιοι να δηλώσουν σχολές για τις οποίες εκπληρώνουν το
κριτήριο της Ε.Β.Ε., με τον αριθμό των επιλογών τους να μη μπορεί να υπερβεί το
10% των τμημάτων του Πεδίου. Το ακριβές ποσοστό θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση.
Όσοι υποψήφιοι δεν εισαχθούν σε καμία σχολή θα μπορούν να υποβάλουν
Μηχανογραφικό στη δεύτερη φάση. Σ’ αυτό το νέο Μηχανογραφικό θα μπορούν να
δηλώσουν όσες σχολές επιθυμούν, μόνο από τις σχολές στις οποίες θα έχουν μείνει
κενές θέσεις και, φυσικά, ικανοποιούν το κριτήριο της Ε.Β.Ε.

Μηχανογραφικό θα μπορούν να υποβάλλουν και για μία θέση στα
Δημόσια Ι.Ε.Κ., που θα λέγεται παράλληλο Μηχανογραφικό. Τα κριτήρια εισαγωγής θα
καθοριστούν αργότερα.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αφήστε μια απάντηση