Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και πώς υπολογίζεται

του Στράτου Στρατηγάκη

1ο Βήμα: Αφού γίνουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις και ανακοινωθούν οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, θα υπολογίζεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των υποψηφίων όλης της Ελλάδας σε κάθε ένα από τα 4 μαθήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή. Στον πίνακα 1 βλέπουμε τους μέσους όρους σε κάθε μάθημα, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το 1ο Επιστημονικό Πεδίο στις Πανελλαδικές του 2020.

2o Βήμα: Υπολογίζεται ο Μέσος Όρος των Μέσων Όρων των 4 μαθημάτων, χωρίς και πάλι την εφαρμογή κανενός συντελεστή βαρύτητας.

3ο Βήμα: Αυτός ο Μέσος Όρος, που στο παράδειγμά μας για το 1ο Πεδίο είναι 11,10 πολλαπλασιάζεται με ένα συντελεστή, που μπορεί να επιλέξει κάθε τμήμα χωριστά. Ο συντελεστής αυτός πρέπει να κινείται σε ένα εύρος που θα καθοριστεί αργότερα με Υπουργική Απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο. Δόθηκε ως παράδειγμα το εύρος από 0,8 έως 1,2. Παλαιότερα είχε δοθεί ως παράδειγμα από 0,65 έως 1,1. Κάθε τμήμα επιλέγει το συντελεστή που επιθυμεί, μέσα στο επιτρεπόμενο εύρος, και με το γινόμενο του συντελεστή επί το Μέσο Όρο του Πεδίου προκύπτει η Ε.Β.Ε. του κάθε τμήματος. Στον πίνακα 2 φαίνονται οι Ε.Β.Ε. ανάλογα με τον συντελεστή που εφαρμόζεται κάθε φορά, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τις βαθμολογίες του 2020. Συνεπώς το κάθε τμήμα μπορεί να έχει διαφορετική Ε.Β.Ε.. Λογικά η Ε.Β.Ε. δεν αφορά τις περιζήτητες σχολές, αλλά τις σχολές χαμηλής ζήτησης που έχουν χαμηλή βάση.

4ο Βήμα: Υπολογίζεται ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου, χωρίς την εφαρμογή κανενός συντελεστή, και συγκρίνεται με την Ε.Β.Ε. κάθε τμήματος του Επιστημονικού Πεδίου που έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Δημιουργείται η λίστα με όλα τα τμήματα που η Ε.Β.Ε. τους είναι μικρότερη ή ίση με το μέσο όρο στα 4 μαθήματα, χωρίς συντελεστές βαρύτητας. Αυτή η λίστα αποτελεί το σύνολο των σχολών τις οποίες έχει δικαίωμα να δηλώσει ο υποψήφιος.

5ο Βήμα: Υπολογίζονται τα μόρια του υποψηφίου, εφαρμόζοντας τους συντελεστές βαρύτητας στα μαθήματα κάθε πεδίου, όπως έχουν οριστεί φέτος. Από του χρόνου κάθε τμήμα θα μπορεί να ορίζει τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας. Τελικά από όσα τμήματα έχει δηλώσει στο Μηχανογραφικό του θα εισαχθεί σ’ αυτό που έχει δηλώσει στην υψηλότερη σειρά προτίμησης.

Αντίστοιχη διαδικασία για τον ορισμό της Ε.Β.Ε. εφαρμόζεται και στα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Μέχρι τώρα ίσχυε η βάση του 10 για τα ειδικά μαθήματα και όχι για τις πρακτικές δοκιμασίες. Εφαρμόζεται ακόμη στα ΕΠΑ.Λ. και στις Επαναληπτικές Εξετάσεις, δηλαδή παντού.

Στις σχολές που ανήκουν σε περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία θα χρησιμοποιείται ο μικρότερος μέσος όρος. Για τα Παιδαγωγικά Τμήματα, για παράδειγμα, που ανήκουν και στα 4 Επίστημονικά Πεδία θα χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος του 4ου Πεδίου, που είναι ο χαμηλότερος από τους μέσους όρους των πεδίων από τα οποία μπορεί να δηλωθεί το τμήμα.

Πίνακας 1: Πανελλαδικές 2020, 1ο Επιστημονικό Πεδίο
Μέσος Όρος
Νέα Ελληνική Γλώσσα 11,72
Αρχαία Ελληνικά 10,19
Ιστορία 10,21
Κοινωνιολογία 12,29
Μέσος Όρος των 4 Μαθημάτων 11,10

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Πίνακας 2: Η ελάχιστη βάση Εισαγωγής σύμφωνα με τις Πανελλαδικές 2020
  Μ.Ο. επιδόσεων Ε.Β.Ε. με 0,65 Ε.Β.Ε. με 0,80 Ε.Β.Ε. με 1,10
1ο Πεδίο 11,1 7,21 8,88 12,21
2ο Πεδίο 11,44 7,4 9,15 12,58
3ο Πεδίο 11,56 7,5 9,25 12,72
4ο Πεδίο 9,81 6,37 7,85 10,46

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αφήστε μια απάντηση