Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) με παραδείγματα

του Στράτου Στρατηγάκη

Για να υπολογιστεί η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) πρέπει
να υπολογιστεί πρώτα ο Μέσος Όρος των επιδόσεων των υποψηφίων στα 4 μαθήματα
κάθε Επιστημονικού Πεδίου. Αυτό γίνεται υπολογίζοντας το Μέσο Όρο κάθε
μαθήματος και μετά υπολογίζοντας το Μέσο Όρο των 4 μαθημάτων κάθε Πεδίου.
Δημιουργείται, έτσι, ο Μέσος Όρος των επιδόσεων σε κάθε Πεδίο που βλέπουμε στον
Πίνακα. Σε όλους αυτούς τους υπολογισμούς δεν μετράνε οι συντελεστές βαρύτητας
κάθε μαθήματος. Αυτοί μετράνε στον υπολογισμό των μορίων του υποψηφίου και
μόνο.

Το Υπουργείο Παιδείας θα ορίσει ένα εύρος απόκλισης από αυτό
το Μέσο Όρο, που θα ορίζεται με Υπουργική Απόφαση κάθε χρόνο μέχρι τις 30
Ιουνίου και θα ισχύει από το επόμενο έτος. Το Υπουργείο έδωσε ως παράδειγμα
εύρος από 0,8 έως 1,2. Παλαιότερα είχε δώσει από 0,65 έως 1,1. Στον πίνακα
μπορείτε να δείτε πως θα διαμορφωνόταν η Ε.Β.Ε. ανάλογα με την επιλογή του
συντελεστή.

Κάθε τμήμα μπορεί να ορίσει το δικό του συντελεστή μέσα στο
προκαθορισμένο από το Υπουργείο Παιδείας όριο. Δηλαδή αν το εύρος είναι από 0,8
έως 1,1 κάθε τμήμα μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε συντελεστή μέσα σ’ αυτό το
εύρος. Ο συντελεστής αυτός μπορεί να αλλάζει κάθε χρόνο με απόφαση του τμήματος
μέχρι 31 Αυγούστου και να ισχύσει από το επόμενο έτος. Μπορεί ένα τμήμα να
επιλέξει το 0,8, άλλο τμήμα το 0,85 και ένα τρίτο το 0,9.

Στον πίνακα βλέπουμε πως θα διαμορφωνόταν η Ε.Β.Ε. ανάλογα
με την επιλογή συντελεστή, σύμφωνα με τα βαθμολογικά στοιχεία των Πανελλαδικών
Εξετάσεων του 2020. Έτσι με συντελεστή 0,8 στα τρία πρώτα Πεδία η Ε.Β.Ε θα
είναι γύρω στο 9, ενώ στο 4ο Πεδίο θα είναι 7,85. Φυσικά κάθε τμήμα
μπορεί να έχει τη δική του Ε.Β.Ε, αλλά το ελάχιστο θα είναι αυτό.

Η ελάχιστη βάση Εισαγωγής σύμφωνα με τις
Πανελλαδικές 2020

Μ.Ο. επιδόσεων

Ελάχιστο όριο εισαγωγής με 0,65

Ελάχιστο όριο εισαγωγής με 0,80

Ελάχιστο όριο εισαγωγής με 1,10

1ο Πεδίο

11,1

7,21

8,88

12,21

2ο Πεδίο

11,44

7,4

9,15

12,58

3ο Πεδίο

11,56

7,5

9,25

12,72

4ο Πεδίο

9,81

6,37

7,85

10,46

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αφήστε μια απάντηση