Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τις Στρατιωτικές Σχολές

Οι Συντελεστές για τον υπολογισμό της ΕΒΕ στις Στρατιωτικές Σχολές και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ
866
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ – ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
875
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
801
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
806
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
827
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
821
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
826
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
878
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1
879
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1
880
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)- ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1
864
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1
862
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΟΠΛΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1
863
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.)- ΣΩΜΑΤΑ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1
811
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΑΧΙΜΟΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
816
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ)ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
851
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
831
ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
841
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
836
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
846
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
867
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 1,2
869
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0,8
870
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0,8
872
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ)
ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ 0,8
877
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0,8
876
ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0,8
871
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ)
ΣΧ. ΠΥΡ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 0,8
881
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ)
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0,9
882
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0,9
883
ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 0,9
818
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α.Ε.Ν. 0,8
817
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Α.Ε.Ν. 0,8
614
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)
ΑΣΤΕ 0,8 0,7
613
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
ΑΣΤΕ 0,8 0,7


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αφήστε μια απάντηση