Επανέρχονται οι συντελεστές βαρύτητας

Οι συντελεστές βαρύτητας ανά Επιστημονικό πεδίο

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές
και κοινωνικές επιστήμες:

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή
μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
και

Σπουδών Υγείας

2ο Επιστημονικό Πεδίο:

θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή
μηδέν κόμμα επτά (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και
ζωής:

α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή
μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας
και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας
και πληροφορικής:

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή
ένα κόμμα τρία (1,3)

β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή
μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Η Υπουργική Απόφαση


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αφήστε μια απάντηση