6 Δεκεμβρίου 2015

ΕΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το φροντιστήριο μας στηρίζει
τον πολιτισμό στην πόλη μας

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΠΑΚ)
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Η ΔΕΠΑΚ είναι προγραμματικά συμβεβλημένη με το ΥΠ.ΠΟ

Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας <<Α. Τάσσος>>
Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Παναγιώτης Λαμπρινίδης

enkatas

xorgblu