Διατήρηση Ορμής

1. Η ΑΔΟ σε πλαστική κρούση.

Δραστηριότητες.
Τα σώματα Σ1και Σ2 συγκρούονται κεντρικά και μετά την κρούση αποτελούν συσσωμάτωμα. Το Σ1 έχει μάζα 1 και ταχύτητα 1, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη του Σ2 μεταβάλλονται με τα χειριστήρια.
Υπολόγισε τις τιμές της ορμής και της κινητικής ενέργειας για διάφορες τιμές της μάζας και της ταχύτητας.
Ενεργοποίησε τα πλαίσια, για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.

 

 

2. Η ΑΔΟ σε τυχαία κρούση.

Δραστηριότητες.
Επαλήθευσε την ΑΔΟ για d=0 (απόσταση τροχιών) και για διάφορες τιμές της μάζας και της ταχύτητας.
Θέσε v2=0 και m2=1.
Για διάφορες τιμές του d επανάλαβε την προσομοίωση και παρατήρησε τις τροχιές μετά την κρούση. Τι παρατηρείς για τη γωνία που σχηματίζουν;
Ισχύει η ΑΔΟ;
Έλεγξε την ΑΔΟ για d=1.

 

 

3. Η ΑΔΟ σε “έκρηξη”.

Δραστηριότητες.
Δυο αμαξίδια είναι συνδεμένα, σε επαφή, με συσπειρωμένο ελατήριο, που έχει ενέργεια Ε. Κατά την εκκίνηση το ελατήριο ελευθερώνεται και δίνει την ενέργεια του στα αμαξίδια, που κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Δίνεται η ταχύτητα v1.
Παρατήρησε τις κινήσεις για διάφορες τιμές των μαζών και της ενέργειας.
Δώσε τις τιμές m1=1, m2=4 και την ενέργεια στη μέγιστη τιμή. Ξεκίνα την κίνηση και υπολόγισε την δεύτερη ταχύτητα και την ενέργεια που ελευθερώθηκε.
Ενεργοποίησε το πλαίσιο ‘απαντήσεις’. Συμφωνούν οι τιμές που υπολόγισες;

 

 

4. Η ΑΔΟ όταν βλήμα διαπερνά σώμα.

Δραστηριότητες.
Βλήμα με μάζα 1 κινείται με ταχύτητα v και διαπερνά το πράσινο σώμα. Μετά το βλήμα κινείται με τη μισή ταχύτητα.
Για διάφορες τιμές της μάζας και της αρχικής ταχύτητας προσπάθησε να επιβεβαιώσεις τις τιμές για την ορμή και την κινητική ενέργεια μετά το φαινόμενο.
Διάλεξε ‘ναι’ για την τριβή. Με τη βοήθεια της x2 (απόσταση που διανύει το σώμα μέχρι να σταματήσει), υπολόγισε το συντελεστή τριβής.
Ενεργοποίησε το πλαίσιο ‘μ’ για να επιβεβαιώσεις τον υπολογισμό σου.