Αλλαγές στο μάθημα Μουσική Αντίληψη και Γνώση μόνο για το 2021

Ειδικά και μόνο για τις πανελλαδικές
εξετάσεις του 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που έχουν
διαμορφωθεί και στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των υποψηφίων ως προς την
προετοιμασία τους, αφαιρείται η 4η ομάδα ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2.
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση» του παρόντος, οι δεκαέξι (16) μονάδες των
ερωτημάτων 10 και 11 της 4ης ομάδας ερωτημάτων μεταφέρονται στην 3η ομάδα
ερωτημάτων της περ. Β της παρ. 2 του παρόντος και κατανέμονται στα ερωτήματα 8
και 9 ως ακολούθως:

iii) 3η ομάδα ερωτημάτων

8. Άσκηση Κλασικής Αρμονίας μέγιστης έκτασης 8 μέτρων, μονάδες 16 (στις
γνώσεις του υποχρεωτικού αρμονίας).

9. Άσκηση Ανάγνωσης-Ανάλυσης Μουσικού Αποσπάσματος (μορφολογική και
τονική), μονάδες 16 (όπως μοτίβο, φράση, φόρμα, τονικότητα, ρυθμικά στοιχεία.

Το ΦΕΚ


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αφήστε μια απάντηση